Postopek in potrebna dokumentacija

Za uspešno izpeljavo postopka poterebujemo naslednjo dokumetnacijo:

 • opis nezgode, predvsem KJE, KDAJ in KAKO je prišlo do nezgode;
 • obrazec Prijava poškodbe pri delu - obr. ER-8, ki ga izpolni vaš delodajalec;
 • morebitne fotografije kraja nezgode, če jih je mogoče narediti oz. že obstajajo;
 • morebitne izjave prič, če obstajajo in so videle nezgodo;
 • vso razpoložljivo dokumentacijo v zvezi s poškodbami in zdravljenjem (poškodbeni list oz. kopijo kartoteke vašega osebnega zdravnika)...
 • dokazila o morebitnem bolniškem staležu (potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela ali odločbo ZZZS);
 • dokazila o drugih izgubah dohodka zaradi odsotnosti od dela (dnevnice, nagrade, računi,..)
 • dokazila (račun, fotografije uničene stvari,...) o morebitni materialni škodi, ki vam je nastala (uničena obleka, mobitel, osebni računalnik,...);
 • dokazila o oškodovanju na ostalih področjih (šport, študij, hobi, glasba, ipd.) - kot dokazilo šteje potrdilo ustanove, kjer ste dejavnost izvajali;
 • morebitne police nezgodnega zavarovanja ali pa vsaj podatke o zavarovalnici, kjer ste nezgodno zavarovani po možnosti tudi št. zavarovalne police;
 • policijski zapisnik oz. podatek, če je, KATERA policijska postaja je nezgodo obravnavala;

Za vas uredimo hitro, zanesljivo in pošteno izplačilo odškodnine.

Postopek je do izplačila odškodnine za vas povsem brezplačen!

Velikokrat ste zaradi posledic nezgode upravičeni do izplačila denarne odškodnine.

Zelo pomembno je kako postopate v primeru nezgode. To lahko vpliva na višino odškodnine, zato nas v takšnih primerih nemudoma kontaktirajte za brezplačno svetovanje. Za vas smo dosegljivi 24 ur na dan na tel. št. 031 534 513 ali e-mail info@poravnava-odskodnina.com.