Prijava poškodbe pri delu

Prijava poškodbe pri delu je pomembno opravilo, kadar se vam na delovnem mestu kaj nepridipravega pripeti. Pomembno je, da ukrepamo hitro in se poslužujemo dodatne pomoči pri postopku.

Mnogi niti ne vedo, da jim v takih primerih pripada denarna odškodnina, katero izplača zavarovalnica.

 

Želite postopek urediti hitro in učinkovito?

Pokličite nas na brezplačno številko 080 2772

 

Poškodba na delovnem mestu in možnost denarne odškodnine

Ali ste vedeli, da vam v primeru poškodbe na delovnem mestu, odškodnine ne izplača delodajalec iz svojih sredstev, temveč zavarovalnica, pri kateri je podjetje imelo sklenjeno zavarovanje odgovornosti?

Zato v primeru poškodbe nič ne odlašajte in si preberite več o potrebni dokumentaciji za uveljavljanje odškodnine za vas.

 

Pri pisanju odškodninskega zahtevka, potrebujemo:

 • natančen opis nezgode KJE, KDAJ in KAKO se je zgodilo,
 • obrazec ER- 8 ( Prijava poškodbe pri delu), ki ga izpolni vaš delodajalec,
 • fotografije kraja nezgode, v kolikor le te tudi obstajajo ali izjave prič, ki so videle kaj se je zgodilo,
 • vso dokumentacijo povezano s poškodbami in zdravljenjem,
 • dokazila o bolniškem staležu ali drugih izgubah dohodka odsotnosti od dela.
 • dokazila (račun in fotografija uničene stvari) o materialni škodi, ki je ob nesreči nastala (uničena očala, mobilni telefon, prenosni računalnik,
 • dokazila o morebitnem oškodovanju na drugih življenjskih področjih, kot so področje študija, športa ali drugih interesnih dejavnosti. Kot dokazilo priložite potrdilo ustanove, kjer ste dejavnost opravljali,
 • podatke police nezgodnega zavarovanja ter številko zavarovalne police,
 • policijski zapisnik oz podatek o tem, katera policijska postaja je obravnavala nezgodo.

 

Postopek in potrebna dokumentacija

 

Za uspešno izpeljavo postopka poterebujemo naslednjo dokumetnacijo:

 • opis nezgode, predvsem KJE, KDAJ in KAKO je prišlo do nezgode;
 • obrazec Prijava poškodbe pri delu - obr. ER-8, ki ga izpolni vaš delodajalec;
 • morebitne fotografije kraja nezgode, če jih je mogoče narediti oz. že obstajajo;
 • morebitne izjave prič, če obstajajo in so videle nezgodo;
 • vso razpoložljivo dokumentacijo v zvezi s poškodbami in zdravljenjem (poškodbeni list oz. kopijo kartoteke vašega osebnega zdravnika)...
 • dokazila o morebitnem bolniškem staležu (potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela ali odločbo ZZZS);
 • dokazila o drugih izgubah dohodka zaradi odsotnosti od dela (dnevnice, nagrade, računi,..)
 • dokazila (račun, fotografije uničene stvari,...) o morebitni materialni škodi, ki vam je nastala (uničena obleka, mobitel, osebni računalnik,...);
 • dokazila o oškodovanju na ostalih področjih (šport, študij, hobi, glasba, ipd.) - kot dokazilo šteje potrdilo ustanove, kjer ste dejavnost izvajali;
 • morebitne police nezgodnega zavarovanja ali pa vsaj podatke o zavarovalnici, kjer ste nezgodno zavarovani po možnosti tudi št. zavarovalne police;
 • policijski zapisnik oz. podatek, če je, KATERA policijska postaja je nezgodo obravnavala;

Za vas uredimo hitro, zanesljivo in pošteno izplačilo odškodnine.

Postopek je do izplačila odškodnine za vas povsem brezplačen!

Velikokrat ste zaradi posledic nezgode upravičeni do izplačila denarne odškodnine.

Zelo pomembno je kako postopate v primeru nezgode. To lahko vpliva na višino odškodnine, zato nas v takšnih primerih nemudoma kontaktirajte za brezplačno svetovanje. Za vas smo dosegljivi 24 ur na dan na tel. št. 031 534 513 ali e-mail info@poravnava-odskodnina.com.